Bài Viết Mới

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Công tắc chuyển mạch Kraus & Naimer

Công tắc chuyển mạch Kraus & Naimer:

-         Công tắc chuyển mạch hay còn gọi là bộ chuyển mạch (Cam switch). Loại ON-OFF, 1-OFF-2, chuyển mạch Vôn, Ampe, nhiều vị trí ... Ngoài ra còn thiết kế theo ứng dụng của Quý khách.

-         Dòng điều khiển từ 10(A) đến 2400(A).

-         Khóa điều khiển có tối đa 12 vị trí à 24 tiếp điểm cho họ “CA”, 18 vị trí và 24 tiếp điểm cho họ “C”, 36 vị trí và 48 tiếp điểm cho họ “A”

-         Số tiếp điểm: 1NO, 2NO, 3NO, 4NO, 5NO, …

-         Hãng sản xuất: Kraus & Naimer – New Zealand/ Austria.

-         Tiếp điểm được thiết kế bảo vệ ngón tay người sử dụng

-         Nhựa sử dụng nên khóa chuyển mạch là loại chống cháy, không tạo ra khí độc.


Thông số model:

Phần giải thích code:

CA10: Loại khóa chuyển mạch dòng 20(A), áp 690(V)

CH10/ CHR10: Loại khóa chuyển mạch dòng 20(A), áp 690(V)

   ...

A223: Sơ đồ chân khóa chuyển mạch, model này là khóa 2 vị trí, mỗi vị trí đóng 4 cặp tiếp điểm (như hình bên dưới).Mã hàng công tắc Kraus & Naimer:

Mã hàng

Mô tả

CA10-A004-600E

VOLTMETER 3P, 3 W O-RS-ST-TR

CA10-A004-620E

VOLTMETER 3P, 3 W OFF-L1L2-L2L3-L3L1

CA10-A004-622E

VOLTMETER 3P, 3 W OFF-RY-YB-BR

CA10-A007-600E

VOLTMETER 3P, 3 W (4W) TR-ST-RS-O-RO-SO-TO

CA10-A007-620E

VOLTMETER 3P, 3 W (4W) L3L1-L2L3-L1L2-OFF-L1-N-L2-N-L3-N

CA10-A200-600E

ON/OFF SWITCHES 60 (Độ) 1POLE , 0 - 1

CA10-A200-620E

ON/OFF SWITCHES 60 (Độ) 1POLE , 0FF - ON

CA10-A201-600E

ON/OFF SWITCHES 60 (Độ) 2POLE , 0 - 1

CA10-A202-620E

ON/OFF SWITCHES 60 (Độ) 3POLE , 0 - 1

CA10-A210-600E

 60 (Độ) OFF Ở GIỮA 1POLE 1 - 0 - 2

CA10-A210-620E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 1POLE 1 - 0FF - 2

CA10-A210-623E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 1POLE MAN - OFF - AUTO

CA10-A211-600E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 2POLE 1 - 0 - 2

CA10-A211-620E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 2POLE 1 - 0FF - 2

CA10-A212-600E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 3POLE 1 - 0 - 2

CA10-A213-600E

60 (Độ) OFF Ở GIỮA 4POLE 1 - 0 - 2

CA10-A214-600E

1POLE 1 - 0 - 2, CÓ LÒ XO TRẢ VỀ

CA10-A215-600E

2POLE 1 - 0 - 2, CÓ LÒ XO TRẢ VỀ

CA10-A216-600E

 3POLE 1 - 0 - 2, CÓ LÒ XO TRẢ VỀ

CA10-A218-600E

1POLE 1 - 0 - 2 CÓ V TRÍ OFF 90 ( Độ)

CA10-A220-600E

1POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ 0FF 60 (Độ)

CA10-A221-600E

2POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ 0FF 60 (Độ)

CA10-A222-600E

3POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ 0FF 60 (Độ)

CA10-A223-600E

4POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ 0FF 60 (Độ)

CA10-A230-600E

1POLE 3 BƯỚC 1-2-3

CA10-A240-600E

1POLE 2 BƯỚC 0-1-2 CÓ V TRÍ OFF

CA10-A241-600E

1POLE 3 BƯỚC 0-1-2-3 CÓ V TRÍ OFF

CA10-A242-600E

1POLE 4 BƯỚC 0-1-2-3-4 CÓ V TRÍ OFF

CA10-A243-600E

1POLE 5 BƯỚC 0-1-2-3-4-5 CÓ V TRÍ OFF

CA10-A250-600E

2POLE 3 BƯỚC 1-2-3 KHÔNG CÓ OFF

CA10-A251-600E

2POLE 4 BƯỚC 1-2-3-4 KHÔNG CÓ OFF

CA10-A290-600E

1POLE ON/OFF 90 (Độ) 0 - 1

CA10-A291-600E

2POLE ON/OFF 90 (Độ) 0 - 1

CA10-A292-600E

3POLE ON/OFF 90 (Độ) 0 - 1

CA10-A293-600E

4POLE ON/OFF 90 (Độ) 0 - 1 ( CÓ 1 CỰC ĐÓNG TRƯỚC 60 Độ)

CA10-A294-600E

4POLE CÓ V TRÍ OFF 90 (Độ) 1 - 0 - 2

CA10-A361-600E

 5POLE 1 - 0FF - 2 CÓ V TRÍ OFF 60 ( Độ)

CA10-A362-600E

6POLE 1 - 0 - 2 CÓ V TRÍ OFF 60 ( Độ)

CA10-A362-620E

6POLE 1 - 0FF - 2 CÓ V TRÍ OFF 60 ( Độ)

CA10-A363-600E

7POLE 1 - 0 - 2 CÓ V TRÍ OFF 60 ( Độ)

CA10-A369-600E

5POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF 60 (Độ)

CA10-A370-600E

6POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF 60 (Độ)

CA10-A371-600E

7POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF 60 (Độ)

CA10-A372-600E

8POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF 60 (Độ)

CA10-A373-600E

9POLE 1 - 2 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF 60 (Độ)

CA10-A442-600E

Đ KHIỂN 2 VẬN TỐC LỆCH CỦA MOTOR 2 - 1 - 0 - 1 - 2 CÓ ĐẢO CHIỀU

CA10-A489-600E

6POLE 3 BƯỚC 1-2-3 KHÔNG CÓ V TRÍ OFF

CA10-A710-600E

1POLE CÓ V TRÍ OFF 1 - 0 - 2

CA10-A711-600E

2POLE CÓ V TRÍ OFF 1 - 0 - 2

CA10-A712-600E

3POLE CÓ V TRÍ OFF 1 - 0 - 2

CA10-A713-600E

4POLE CÓ V TRÍ OFF 1 - 0 - 2

 


Quý khách cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên lạc:

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Post Top Ad

Your Ad Spot

Trang

icon zalo